Монгол гэр

Хоногийн үнэ: ₮100,000

Гэрт байх зүйлс

  • Нарийн ор 4ш
  • Ширээ 1ш, сандал 4ш
  • Ус буцалгагч
  • Сэнс
  • Цаг
  • Алчуур 2ш

Өрөөний 3600 зураг