Үйлчилгээний нөхцөл

Манай BUIR LAKE амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор нь газар зүйн байршлын хувьд нийслэл хотоос алслагдмал, зорин ирэх зочид аялалдаа багагүй хугацаа зарцуулдаг зэрэг онцлог байдал, аль болох олон зочдод хүрч үйлчлэн тав тухтай амраах зорилтынхоо хүрээнд дараах төлбөрийн зарчмыг баримталдаг болохыг танд мэдэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь бидний хооронд хийгдэж байгаа бяцхан хэлцэл болох юм шүү.

Захиалга цуцлах үеийн төлбөрийн нөхцөл:

Захиалга цуцлах, мэдэгдэх хугацаа /цагаар/

Нэг хоногийн нийт төлбөрөөс суутгах хувь

72 ба түүнээс дээш цагийн өмнө захиалгаа цуцлах, буцах бол

0 %

48 – 72 цагийн өмнө захиалгаа цуцлах, буцах бол

10 %

0 – 48 цагийн өмнө захилга цуцлах, буцах бол

25 %

 

Та бүхнийг аялал, зугаалгаа таатайгаар төлөвлөн, тав тухтай амрахыг хүсье.