Усны мотоцикль

Буйрын толин мандалд усны мотоциклоор давхих боломжтой. Манайд нийт 3ш усны мото байгаа.