JET SKI

 Усны мотоцикл нь овор хэмжээ бага, өндөр хурдтай бөгөөд төрөл бүрийн нөхцөлд аврах ажиллагаанд ашиглах боломжтой юм. Уг тээврийн хэрэгслийг ердийн автомашиныг аврах ажиллагаанд ашиглахаар тоноглохтой адил аврах ажиллагаанд тохируулан тоноглох боломжтой. Хэдэн зүйлийг өөрчилж, бэлтгэгдсэн аврагч ажиллуулсанаар бас нэг өөр усны аврах хэрэгсэл бий болно. Хамгийн эхний хийж болох нэмэлт тоноглол нь 3 цэгт холбогддог аврах тавцан бөгөөд усны мотоциклийн хойд хэсэгт холбогддог.